Hình ảnh đại diện cho trang Các bài viết của "Đinh Anh Thi"

Các bài viết của "Đinh Anh Thi"

Sáng lập Math2IT. Xuất thân là dân sư phạm Toán, sau đó anh có cơ hội nghiên cứu về Toán ứng dụng tại Pháp và học sâu hơn về Công nghệ thông tin cũng tại đây. Anh mong muốn viết được những bài viết bổ ích về Toán và Công nghệ trên Math2IT.