Viết bài cùng Math2IT

Math2IT lập ra để mang lại cho người Việt những bài viết về Toán, Tin và Giáo dục chất lượng (Bạn vui lòng đọc Giới thiệu để hiểu hơn định hướng của Math2IT). Tụi mình viết với niềm đam mê và cùng nhau học hỏi. Trang lập ra hoàn toàn phi lợi nhuận. Mọi chi phí duy trì và phát triển đều từ tiền túi và công sức của chúng mình.
🤝
Nếu bạn thấy bài viết trên Math2IT gần với những gì bạn muốn chia sẻ, hãy email cho chúng mình bài viết mà bạn tâm đắc. Bài viết ấy sẽ được giới thiệu đến toàn thể bạn đọc Math2IT.
Nếu sau này trang có doanh thu, bài viết của bạn sẽ được gởi tiền nhuận bút dựa vào lượt truy cập tương ứng.
PS. Chúng mình viết bài trên Notion, nếu bạn biết và có thể dùng Notion để soạn thảo thì quá tuyệt vời.
💡
Xem thêm Hướng dẫn viết bài cho tác giả Math2IT nếu bạn là một tác giả trên Math2IT.