Hush – Tiện ích cho trình duyệt giúp lưu lại những trang web bí mật

Bạn có nhiều trang web "bí mật" không muốn ai biết nhưng lại không thể nhớ hết chúng? Nếu lưu bookmark (dấu trang) bình thường của trình duyệt thì người khác sẽ biết được. Hush sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với cách thức vô cùng thông minh.
Bạn có thể cài Hush cho Firefox hoặc Chrome.
Nguyên tắc hoạt động:
  • Một điểm mà tôi cực kỳ thích ở tiện ích này là nó chỉ hiện hữu ở chế độ Private (trong FireFox) hoặc Incognito (trong Chrome) mà thôi. Nói cách khác, khi ở chế độ bình thường của trình duyệt, bạn sẽ không thấy tiện ích này ở đâu cả, y như rằng nó chưa từng hiện hữu. Chỉ khi bạn chuyển sang chế độ xem ẩn danh trên trình duyệt thì tiện ích này mới hiện ra.
  • Bạn sẽ lưu danh sách trang web theo password. Nghĩa là nếu bạn lưu 5 trang web cùng pass là 123 thì khi gõ vào pass 123, bạn sẽ chỉ thấy 5 trang web đó. Bạn có thể lưu 7 trang khác với pass abc,... Gõ vào pass gì là nó sẽ hiện ra đúng những trang web của pass đấy, một cách thông minh cho việc sắp xếp các chủ đề cho các trang web mà bạn lưu trữ.