Google Scholar – tìm kiếm và trích dẫn tài liệu

Nếu là người làm nghiên cứu, hẳn bạn sẽ rất cần trích dẫn tài liêu. Google có một chuyên trang về các tài liệu khoa học rất hay.
Với Google Scholar, bạn có thể tìm kiếm các bài báo, tác giả, các công trình đã nghiên cứu cũng như tạo cho mình một thư viện riêng về những gì đã làm.
Một điểm rất tiện của GS chính là bạn có thể cite nhanh một bài báo nào đó dưới nhiều định dạng khác nhau (Bibtex chẳng hạn) để rồi sau đó sử dụng trong latex.
Thỉnh thoảng bạn có thể dùng GS để tìm và donwload các bài báo miễn phí.