Tuyển tập các kênh Youtube Toán – Tin – Khoa học bạn nên subscribe

Toán học

 1. MathBlogger
 1. Physics Videos by Eugene Khutoryansky
 1. Calculus Basics từ trang Don’t Memorise: hình ảnh minh họa dễ hiểu.
 1. Eddie Woo: http://bit.ly/2QPdcqb
 1. Khan Academy: http://bit.ly/2NIw3kO
 1. La statistique expliquée à mon chat (tiếng Pháp):http://bit.ly/2NKOSEg
 1. Math center: http://bit.ly/2QORGBU
 1. Matthew Weathers: http://bit.ly/2yBAoRm
 1. Numberphile: http://bit.ly/2NH0LL4
 1. Numberphile2: http://bit.ly/2OVlfED
 1. PBS Infinite Series: http://bit.ly/2ygIyzm
 1. TED-Ed: http://bit.ly/2OpmufN
 1. tecmath: http://bit.ly/2NDeiDr
 1. The story of maths: http://bit.ly/2OqLtPW

Khoa học

 1. Physics Videos by Eugene Khutoryansky
 1. General Knowledge : như tên gọi của nó, đây là kênh sử dụng infographic để giải thích về những cái hay ho trong cuộc sống và thế giới.
 1. What If: trang web giả định nhiều thứ và dùng khoa học để lý giải. Nó cũng tựa như trang web cùng tên nhưng khác tác giả này.
 1. Don’t Memorise: khoa học nói chung, toán, lý,… với những hình ảnh minh họa dễ hiểu.
 1. 1 jour, 1 question (tiếng Pháp): http://bit.ly/2ygGirS
 1. 3Blue1Brown: http://bit.ly/2EheXva
 1. Applied Science: http://bit.ly/2NFhS04
 1. AsapSCIENCE: http://bit.ly/2PsKP0F
 1. C’est pas sorcier (tiếng Pháp): http://bit.ly/2Opvjqa
 1. CGP Grey: http://bit.ly/2NGCFjC
 1. CrashCouse: http://bit.ly/2IU0SCh
 1. Domain of Science: http://bit.ly/2QJRsw2
 1. HowStuffWorks: http://bit.ly/2OplRCX
 1. Kurzgesagt – In a Nutshell: http://bit.ly/2NGpsaK
 1. MinuteEarth: http://bit.ly/2IV5tUJ
 1. minutephysics: http://bit.ly/2A9aDKh
 1. Monster Box: http://bit.ly/2RN3eXN
 1. PBS Space Time: http://bit.ly/2PsSBYy
 1. TED-Ed: http://bit.ly/2OpmufN
 1. Tu mourras moins bête – ARTE (tiếng Pháp):http://bit.ly/2EmYWnh
 1. It’s OK to be smart: http://bit.ly/2yFFBrc
 1. NativLang (nói về ngôn ngữ): http://bit.ly/2EiOZHB
 1. The infographics show: http://bit.ly/2A9z0HO
 1. Nucleus Medical Media: http://bit.ly/2NELquH

Công nghệ – Thông tin

 1. Artificial Intelligence – All in One:http://bit.ly/2yDjou9
 1. CatTech: http://bit.ly/2RNrQ2H
 1. Corey Schafer (Python): http://bit.ly/2A9bSZI
 1. CS Dojo: http://bit.ly/2On6J9f
 1. CS50: http://bit.ly/2OZNSAy
 1. Data School: http://bit.ly/2CGt6QI
 1. Derek Banas: http://bit.ly/2CemkRa
 1. Google Developers: http://bit.ly/2OZXoDG
 1. MIT: http://bit.ly/2CHtsH1
 1. Simplilearn: http://bit.ly/2yfgzju
 1. Tech Insider: http://bit.ly/2ROiK5B
 1. The Coding Train: http://bit.ly/2ITNs9u
 1. MIT OpenCourseWare: http://bit.ly/2ITAAQz

Bổ ích khác

 1. 5-Minute Crafts: http://bit.ly/2OqflvG
 1. BRIGHT SIDE: http://bit.ly/2NG2KQ6
 1. eHow: http://bit.ly/2pTtUcy
 1. HowCast: http://bit.ly/2RPoBrj
 1. Life hacker: http://bit.ly/2pU6WCg
 1. OpenLearn đến từ The Open University:http://bit.ly/2IWX1Vc
 1. PBS Digital Studios: http://bit.ly/2IUnkeK
 1. TED: http://bit.ly/2yBAXdW
 1. The School of life: http://bit.ly/2Ei1fI8
 1. Tốp 5 Lạ Kỳ: http://bit.ly/2CGbAfH
 1. Vsauce: http://bit.ly/2NGqdAC
 1. KidsHealth.org (dành cho các bậc cha mẹ):http://bit.ly/2QP701t
 1. Kids Learning Tube: http://bit.ly/2QP7tRh
 1. Kho sách nói: http://bit.ly/2A9mWGz
Math2IT sẽ liên tục cập nhật và đón chào sự đóng góp từ quý độc giả.