Khi hai tỷ phú Bill Gates và Warren Buffet được hỏi họ muốn có được siêu sức mạnh gì nhất nếu có thể. Cả hai họ đều trả lời (ở hai lần phỏng vấn khác nhau) rằng họ muốn có được năng lực đọc nhanh hơn. Spritz là một app có thể giúp bạn luyện kỹ năng này. Trang web/app hỗ trợ những ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, chưa có tiếng Việt.