Transparent Window là extension cho Gnome giúp ta điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ chỉ bằng cách nhấn giữ phím Alt và lăn chuột tới/lui. Trên Windows thì các bạn có thể dùng ứng dụng See Through Windows
Việc này sẽ hữu ích khi bạn đang gõ lại một văn bản nào đó. Chỉ cần giảm Opacity của cửa sổ phía trên, không cần phải chia nhỏ màn hình thành 2 phần.
Ví dụ, khi gõ TeX, thay vì phải chia đôi không gian như thế này
bạn có thể điều chỉnh độ trong suốt của editor như thế này
Một số ví dụ khác: Xem tutorial hoặc… Nghe nhạc 😃
Trên Windows thì các bạn có thể dùng ứng dụng See Through Windows để điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ. Phím tắt trên Windows là Ctrl+Alt+PgUp/PgDown (có thể tùy chỉnh phím tắt).