Tuyển tập các trang web chuyên về giáo dục mà bạn nên biết

Bài viết tập hợp những trang web chuyên về giáo dục, đa phần là bằng tiếng Anh. Có những trang mình sẽ ghi tóm tắt nội dung chủ yếu, cũng có những trang mình chỉ giới thiệu đường link để bạn tự tìm hiểu. Nếu bạn có nhã ý, có thể đóng góp phần miêu tả cho các trang bằng cách comment bên dưới bài viết, chân thành cảm ơn.
Đừng quên giới thiệu với blog những trang web chuyên về giáo dục mà bạn biết nhé
  • ClassBase.Com [English]: một trang giáo dục trực tuyến cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục và các viện khoa học khắp thế giới.
  • HọcThếNào.vn : trang web do GS. Ngô Bảo Châu, Phạm Toàn, Vũ Hà Văn cùng các đồng sự xây dựng với kỳ vọng có thể đóng góp vào việc tìm ra phương hướng giải quyết các vấn đề của giáo dục Việt Nam.
  • informED [English]: Trang web của OpenColleges. Một chuyên trang chuyên bàn về các vấn đề, phương pháp và ý tưởng giáo dục.
  • TED Edu Videos  [VietsubEnglishVideo]: Trang YouTube tập hợp tất cả những bài nói về giáo dục trên TED.
  • TED Edu [English]: Chuyên trang về giáo dục của TED. Rất nhiều ý tưởng, giải pháp và thông tin về giáo dục được chia sẻ trên trang này.
  • Tia Sáng: tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực tri thức, khoa học và giáo dục. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng nhiều lần nhắc và có bài phỏng vấn trên tạp chí này.
Math2IT sẽ liên tục cập nhật.

Có thể bạn quan tâm?