Chuyên mục "Toán học"

Những gì bạn học về Toán có ý nghĩa và liên hệ gì với thực tế? Tại sao lại có những định nghĩa, định lý Toán học được giới thiệu một cách miễn cưỡng? Ta sẽ tìm cách hiểu được các liên hệ của chúng một cách tự nhiên nhất có thể.