Năm tên cướp biển trên một hòn đảo có 100 đồng tiền vàng để chia nhau. Chúng chia của cải cướp được như sau: Tên tướng cướp đưa ra quy tắc chia sau đó các tên còn lại bỏ phiếu. Nếu ít nhất một nửa số tên cướp đồng ý thì chúng sẽ chia vàng theo cách đó. Nếu không tên tướng cướp sẽ bị giết và bắt đầu lại. Tên có địa vị cao nhất (trong số còn sống sót) đưa ra quy tắc của mình và bầu lại theo quy tắc cũ và hoặc là chia của cải hoặc giết tên cầm đầu. Quá trình này tiếp tục cho đến khi quy tắc được chấp nhận. Giả sử bạn là tướng cướp bạn sẽ đua ra cách chia thế nào? (Giả sử các tên cướp đều cực kì logic, tham lam và đều muốn sống).
Bài viết trích từ bản dịch của Phạm Đình Đồng từ quyển How would you move mount Fuji, tác giả William Poundstone.