Hỏi và trả lời những câu hỏi giả định với trang web ‘What if?’

Bài viết giới thiệu đến bạn một trang web rất thú vị, bạn có thể hỏi bất cứ hỏi gì miễn là có chữ “what if” đầu tiên (Nếu như). Tác giả sẽ cố gắng giải thích cho bạn những giả định có thể xảy ra hay những lý do một cách khoa học nhất có thể. Lập luận của tác giả là dựa trên những kiến thức toán và vật lý học.
👉 what if?
Ngoài trang what if? này, tác giả còn có thêm các sách nói về how to?, thing explainer hay what if? 2