Đố logic: Những túi nào chứa tiền xu giả?

Chắc các bạn biết bài toán này chứ: Có 10 cái túi chứa rất nhiều tiền xu, trong đó có 1 túi chứa toàn tiền xu giả, biết rằng mỗi đồng xu thật nặng 10g và mỗi đồng xu giả nặng 9g, làm thế nào để 1 lần cân là có thể biết túi nào chứa tiền xu giả?
Cũng giả thiết như trên nhưng bài toán của chúng ta khó hơn: Không biết trước có bao nhiêu túi tiền xu giả, cũng làm thế nào để chỉ 1 lần cân là có thể biết túi nào là giả và có bao nhiêu túi giả?